ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Promoters Αττική
Copywriter Μαγούλα, Αττικής
Γραφίστας Μαγούλα
Γραμματέας Διεύθυνσης Μαγούλα, Αττικής
Account Manager Αττική
Online Campaign Specialist Μαγούλα, Αττικής
SAP Business Analyst Μαγούλα, Αττικής
Προγραμματιστής Μαγούλα, Αττικής
Front-end web developer Μαγούλα, Ατιικής
Visual Merchandiser Όλα τα καταστήματά μας
Web Graphic Designer Μαγούλα
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Web Master Μαγούλα, Αττικής
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής