ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
SAP/ΑΒΑP Programmer Μαγούλα, Αττικής
Warehouse Manager Μαγούλα, Αττικής
.net/ C# Web Developer Μαγούλα, Αττικής
SAP Business Analyst Μαγούλα, Αττικής
Account Manager Αττική
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής Μαγούλα, Αττικης
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Promoters Αττική