ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Visual Merchandiser Όλα τα καταστήματά μας
Online Campaign Specialist Μαγούλα, Αττικής
SAP Business Analyst Μαγούλα, Αττικής
Προγραμματιστής Μαγούλα, Αττικής
Front-end web developer Μαγούλα, Ατιικής
Web Graphic Designer Μαγούλα
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Web Master Μαγούλα, Αττικής
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής