ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Visual Merchandiser Όλα τα καταστήματά μας
Account Manager Αττική
Copywriter Μαγούλα, Αττικής
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής