ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Talent Accelerating Program Μαγούλα, Αττικής
Web Graphic Designer Μαγούλα, Αττικής
Γραφίστας Μαγούλα
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Visual Merchandiser Όλα τα καταστήματά μας
Promoters Αττική
.net/ C# Web Developer Μαγούλα, Αττικής
Copywriter Μαγούλα, Αττικής