ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
SAP/ΑΒΑP Programmer Μαγούλα, Αττικής
SAP Business Analyst Μαγούλα, Αττικής
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Promoters Αττική
.net/ C# Web Developer Μαγούλα, Αττικής