ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
SAP Business Analyst Μαγούλα, Αττικής
HR Recruiter Μαγούλα, Αττικής
Web Graphic Designer Μαγούλα, Αττικής
Γραφίστας Μαγούλα
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Visual Merchandiser Όλα τα καταστήματά μας
Promoters Αττική
SAP/ΑΒΑP Programmer Μαγούλα, Αττικής
.net/ C# Web Developer Μαγούλα, Αττικής
Account Manager Αττική
Copywriter Μαγούλα, Αττικής
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής