ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Web Graphic Designer Μαγούλα, Αττικής
Γραφίστας Μαγούλα
Account Manager Αττική
.net/ C# Web Developer Μαγούλα, Αττικής
SAP Business Analyst Μαγούλα, Αττικής
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Promoters Αττική
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής