ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
SAP/ΑΒΑP Programmer Μαγούλα, Αττικής
Web Graphic Designer Μαγούλα
Γραφίστας Μαγούλα
Στελέχη Direct Marketing Μεταμόρφωση, Αττικής
Visual Merchandiser Όλα τα καταστήματά μας
Account Manager Αττική
Copywriter Μαγούλα, Αττικής
Promoters Αττική
Στέλεχος για το Τμήμα Outbound Μεταμόρφωση, Αττικής