2005
Ανακοινώσεις 2005
14 Ιουνίου Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
14 Ιουνίου Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος
20 Μαΐου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" Αρ. Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005