2007
Ανακοινώσεις 2007
9 Νοεμβρίου Ανακοίνωση ορισμού ειδικού διαπραγματευτή
15 Οκτωβρίου Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
18 Ιουνίου Εκποίηση ενσώματων κοινών Ονομαστικών Μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση
1 Ιουνίου Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
9 Μαΐου Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
9 Μαΐου Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος για τη Χρήση 2006
23 Απριλίου Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2006
28 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Αρ. Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13
26 Φεβρουαρίου Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων
2 Ιανουαρίου Yπογραφή σύμβασης για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005