2008
Ανακοινώσεις 2008
24 Οκτωβρίου Παρουσίαση της Πλαίσιο Computers στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
13 Ιουνίου Ανακοίνωση έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης
2 Ιουνίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
20 Μαΐου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
20 Μαΐου Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος
8 Μαΐου Ανακοίνωση
2 Μαΐου Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 2007
18 Απριλίου Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ στη διημερίδα της SAL-OPPENHEIM στην Αθήνα
15 Απριλίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
8 Φεβρουαρίου Οικονομικό Ημερολόγιο
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005