2009
Ανακοινώσεις 2009
16 Δεκεμβρίου Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων
8 Δεκεμβρίου Είσπραξη Ασφαλιστικής Αποζημίωσης
5 Αυγούστου Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας € 12.000.000,00
19 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιόματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος χρήσης 2008
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005