2011
Ανακοινώσεις 2011
6 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
3 Νοεμβρίου Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2005
14 Οκτωβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
4 Οκτωβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
28 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
19 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
2 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
27 Ιουλίου Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2006, 2007 και 2008
9 Ιουνίου Aνακοίνωση για υπόλοιπο επιχορήγησης
16 Μαΐου Aνακοίνωση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2010
16 Μαΐου Σύνοψη αποφάσεων ΤΓΣ 16.05.2011
12 Μαΐου Ανακοίνωση σχετική με Γενική Συνέλευση
10 Μαΐου Ανακοίνωση για Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής Plaisio Computers JSC
15 Απριλίου Πρόσκληση (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)
8 Απριλίου Ανακοίνωση Επαναλειτουργία Ιστορικού Καταστήματος Στουρνάρη
1 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο 2011
17 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση
14 Φεβρουαρίου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Plesio Computers JSC.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005