2012
Ανακοινώσεις 2012
18 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17 Δεκεμβρίου Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή
20 Νοεμβρίου Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2006
5 Νοεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10 Οκτωβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
25 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
19 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
6 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
30 Αυγούστου Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2011, σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν.2238/1994
23 Ιουλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
18 Ιουλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12 Ιουλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
4 Ιουλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
3 Ιουλίου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
29 Ιουνίου Έκδοσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου
27 Ιουνίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
21 Ιουνίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14 Ιουνίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11 Ιουνίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
31 Μαΐου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
25 Μαΐου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17 Μαΐου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
15 Μαΐου Aνακοίνωση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2011
15 Μαΐου Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
11 Μαΐου Ανακοίνωση σχετικά με Γενική Συνέλευση
10 Μαΐου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
7 Μαΐου Γνωστοποίηση για σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού (ΕΡΜΗΣ)
4 Μαΐου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
30 Απριλίου Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας
27 Απριλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
19 Απριλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11 Απριλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
5 Απριλίου Ανακοίνωση Σύμφωνα με το Αρθρο 1 ΠΔ 82/96
3 Απριλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
29 Μαρτίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
21 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005