2013
Ανακοινώσεις 2013
6 Δεκεμβρίου Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2007
19 Νοεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
4 Νοεμβρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
2 Ιουλίου Ανακοίνωση για Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ Ακινήτων
15 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2012
15 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
22 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
11 Απριλίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
27 Μαρτίου Ανακοίνωση για έκθεση σε Κύπρο
21 Μαρτίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
1 Μαρτίου Ανακοίνωση για αλλαγή Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
28 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
20 Φεβρουαρίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013
5 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
24 Ιανουαρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
4 Ιανουαρίου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005