2014
Ανακοινώσεις 2014
17 Δεκεμβρίου Σύνοψη απoφάσεων-Αποτελέσματα ψηφοφορίας (ΕΓΣ 16.12.2014)
12 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση σχετικά με την παραγραφή Αξίωσης είσπραξης μερίσματος της χρήσης 2008
12 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση για τροποποίηση καταστατικού
21 Νοεμβρίου Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
8 Αυγούστου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007
29 Ιουλίου Προαναγγελία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2014
1 Ιουλίου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
27 Μαΐου Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
15 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
15 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2013
30 Απριλίου Ανακοίνωση για Μarket Making
24 Απριλίου Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας – πώληση μετοχών
16 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
10 Απριλίου Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας – πώληση μετοχών
9 Απριλίου Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας – πώληση μετοχών
8 Απριλίου Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
26 Φεβρουαρίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005