2015
Ανακοινώσεις 2015
14 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
11 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση σχετικά με την παραγραφή αξίωσης είσπραξης μερίσματος της χρήσης 2009
17 Ιουλίου Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
23 Ιουνίου Γνωστοποίηση για αγορά ιδίων μετοχών
19 Ιουνίου Γνωστοποίηση για αγορά ιδίων μετοχών
30 Απριλίου Ανακοίνωση σχετική με ίδιες μετοχές
30 Απριλίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
24 Απριλίου Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2015
23 Απριλίου Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
3 Απριλίου Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
3 Απριλίου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
23 Μαρτίου Ανακοίνωση για σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού
11 Μαρτίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
2 Μαρτίου Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή και ημερομηνίας έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης
2 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015
30 Ιανουαρίου Ανακοίνωση για A.M.K με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005