2016
Ανακοινώσεις 2016
16 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών
23 Νοεμβρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
12 Οκτωβρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
6 Οκτωβρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
1 Ιουλίου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
14 Ιουνίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
8 Ιουνίου Απόδοση Παρακρατηθέντος Ποσού Μερίσματος, Συνεπεία Μεταβολής Του Νομοθετικού Πλαισίου
13 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2015
11 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
27 Απριλίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
22 Απριλίου Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής
18 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
8 Απριλίου Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών
17 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016
7 Μαρτίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
29 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
29 Φεβρουαρίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
26 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
23 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
26 Ιανουαρίου Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005