2006
Δελτία Τύπου 2006
17 Νοεμβρίου Παρουσίαση σε Δημοσιογράφους
24 Οκτωβρίου Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2006: Εντυπωσιακή ανάπτυξη μεριδίου αγοράς με ταυτόχρονη ανάπτυξη κερδοφορίας
7 Αυγούστου Έναρξη κατασκευής του νέου κέντρου συναρμολόγησης, logistics και διανομής στη Μαγούλα Αττικής ύψους 15 εκ. €
27 Ιουλίου Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου 2006: Εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης πωλήσεων και μεριδίου αγοράς
17 Μαΐου Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2006: Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς με αύξηση κερδοφορίας
27 Μαρτίου Αύξηση μεριδίου αγοράς (Πωλήσεις 257,7 εκ. €, αύξηση 10,68%) και συνεχιζόμενη κερδοφορία (8,44 εκ. € κέρδη προ φόρων) με παρόντα κάθε τύπου ανταγωνισμό
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005