2007
Δελτία Τύπου 2007
26 Νοεμβρίου O γρηγορότερος προσωπικός υπολογιστής στον πλανήτη είναι...Turbo-X!
14 Νοεμβρίου Για 8η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις 500 Ταχύτερα Αναπτυσόμενες Εταιρείες στην Ευρώπη
9 Οκτωβρίου Πρόθεση συμμετοχής σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών Δημοσίου
5 Οκτωβρίου Πυρκαγιά σε αποθήκη της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers στην περιοχή Ασπροπύργου
11 Ιουνίου Σύμβαση 2,36 ΕΚ. € για την Β’ Φάση Κατασκευής του Κέντρου Συναρμολόγησης και Διανομής της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
23 Απριλίου 91,4 εκ. € Ενοποιημένες Πωλήσεις (αύξηση 19,8%) και 2,1 εκ. € καθαρά κέρδη μετά από φόρους (αύξηση 39,1%)
1 Μαρτίου Παρουσίαση της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS στο σύνδεσμο μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)
30 Ιανουαρίου 311 εκ. € Πωλήσεις (Αύξηση 20,7%) και 10 εκ. € Κέρδη προ φόρων (αύξηση 19,1%) με σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005