2010
Δελτία Τύπου 2010
3 Νοεμβρίου Παρουσίαση της Πλαίσιο Computers στην Ε.Θ.Ε
1 Νοεμβρίου 260,0 εκ. Ευρώ Πωλήσεις και Κέρδη Προ Φόρων 1,5 εκ. €
28 Ιουλίου Αύξηση πωλήσεων 4,9% και Κέρδη Προ Φόρων 1,2 εκ. €
22 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας
22 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας
21 Απριλίου Αύξηση πωλήσεων 10,9% και κερδών μετά φορών 41,2%
8 Φεβρουαρίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΣΤΗΝ Ε.Θ.Ε.
27 Ιανουαρίου ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 11,1% ΤΟ 2009
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005