2012
Δελτία Τύπου 2012
22 Οκτωβρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου
25 Ιουλίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου
9 Μαΐου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Τριμήνου
23 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
3 Απριλίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
21 Μαρτίου Δελτίο Τύπου Ετήσιων Αποτελεσμάτων
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005