2013
Δελτία Τύπου 2013
29 Οκτωβρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Eννιαμήνου
29 Ιουλίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου
29 Απριλίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Τριμήνου
14 Μαρτίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
20 Φεβρουαρίου Δελτίο Τύπου Ετήσιων Αποτελεσμάτων
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005