2014
Δελτία Τύπου 2014
3 Νοεμβρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Q3 2014
30 Ιουλίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου
5 Μαΐου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Q1 2014
18 Μαρτίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
26 Φεβρουαρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων 2013
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005