2016
Δελτία Τύπου 2016
28 Σεπτεμβρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου
30 Μαρτίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
18 Μαρτίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων 2015
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005