2017
Δελτία Τύπου 2017
26 Σεπτεμβρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου
25 Μαΐου Δελτίου Τύπου Γενικής Συνέλευσης
5 Απριλίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
31 Μαρτίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων 2016
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005