2018
Δελτία Τύπου 2018
19 Σεπτεμβρίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου
29 Μαΐου Δελτίου Τύπου Γενικής Συνέλευσης
25 Απριλίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
2 Απριλίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων 2017
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005