2019
Δελτία Τύπου 2019
28 Μαΐου Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης
3 Απριλίου Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
22 Μαρτίου Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων 2018
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005