ενημέρωση επενδυτών : εταιρικές παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις
23/05/2019 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
03/04/2019 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
22/03/2019 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 (pdf )
19/09/2018 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 6M 2018 (pdf )
22/05/2018 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
25/04/2018 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
02/04/2018 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 (pdf )
26/09/2017 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 6M 2017 (pdf )
23/05/2017 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
05/04/2017 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
31/03/2017 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2016 (pdf )
28/09/2016 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 6M 2016 (pdf )
10/05/2016 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
30/03/2016 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
18/03/2016 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2015 (pdf )
05/11/2015 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 9M 2015 (pdf )
31/08/2015 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 6M 2015 (pdf )
22/05/2015 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 3M 2015 (pdf )
02/04/2015 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
12/03/2015 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
03/03/2015 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2014 (pdf )
03/11/2014 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 9M 2014 (pdf )
30/07/2014 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 6M 2014 (pdf )
15/05/2014 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
05/05/2014 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Q1 2014 (pdf )
18/03/2014 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
26/02/2014 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2013 (pdf )
29/10/2013 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου 2013 (pdf )
14/05/2013 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
14/03/2013 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
14/05/2012 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
03/04/2012 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
16/05/2011 Ετήσια Γενική Συνέλευση (pdf )
09/03/2011 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
03/11/2010 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
05/02/2010 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
23/10/2009 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
11/02/2009 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
24/10/2008 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
18/04/2008 Oppenheim (pdf )
05/04/2008 ΣΕΔΥΚΑ (pdf )
02/08/2008 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
23/10/2007 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
01/03/2007 ΣΜΕΧΑ (pdf )
25/10/2006 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )
11/04/2006 ΣΜΕΧΑ (pdf )
16/11/2005 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (pdf )