ενημέρωση επενδυτών : οικονομικές καταστάσεις συνδεδεμένων εταιρειών