ενημέρωση επενδυτών : αντληθέντα κεφάλαια

31 Μαρτίου 2002
31 Δεκεμβρίου 2001
30 Σεπτεμβρίου 2001
30 Ιουνίου 2001
30 Μαρτίου 2001
31 Δεκεμβρίου 2000
31 Δεκεμβρίου 1999