ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  > ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Είμαστε στο χώρο σας κάθε στιγμή που χρειάζεται ο υπολογιστής σας!

Το Πλαίσιο εντός των 24 ωρών από τη κλήση σας θα σας στείλει ένα εξειδικευμένο τεχνικό στο χώρο σας για να σας παράσχει υπηρεσίες όπως:

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΑΣ  
Πλήρης εγκατάσταση του υπολογιστή σας και των περιφερειακών συσκευών στο χώρο σας εντός των 24 ωρών.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:
Επιβεβαίωση παραλαβής υλικών βάση τιμολογίου
Σύνδεση καλωδίων και συσκευών
Έλεγχος λογισμικού και εγκατάσταση οδηγών *
Δημιουργία σύνδεσης στο internet και ρυθμίσεις e-mail *
Εκμάθηση βασικών λειτουργιών Η/Υ
Εγκατάσταση 1 Η/Υ 56 €
Εγκατάσταση 5 Η/Υ 150 €
Εγκατάσταση 10 Η/Υ 250 €
Εγκατάσταση 15 Η/Υ 350 €
Εγκατάσταση 20 Η/Υ 500 €
Εγκατάσταση 20 Η/Υ 500 €
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  
Οποιοδήποτε πρόβλημα και αν παρουσιάσει ο υπολογιστής σας, ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα το αντιμετωπίσει άμεσα και θα τον επαναφέρει σε κανονική λειτουργία, σα να ήταν καινούργιος
Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:
Γενικό έλεγχο του Η/Υ
Επισκευή του Η/Υ
Ιστορικό της επισκευής
Επισκευή 1 Η/Υ
56 €
ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Για να μη χάσετε ποτέ τίποτα και να αποθηκεύετε τις πολύτιμες πληροφορίες σας εύκολα και σωστά, ένας εξειδικευμένος τεχνικός έρχεται στο χώρο σας και σας συμβουλεύει πως μπορείτε να διασφαλίσετε τα δεδομένα σας σε οποιαδήποτε μορφή αποθήκευσης 56 €
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΩΝ  
Ένας τεχνικός στο χώρο σας θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ιό έχει «κολλήσει» ο υπολογιστής σας και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα προγράμματα για τη προστασία του Η/Υ σας 56 €
Το κόστος της πρώτης ώρας είναι 56€. Κάθε επιπλέον ώρα παραμονής του τεχνικού στο χώρο σας κοστίζει 40 €