ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο  
Όνομα  
Οδός  
Αριθμός  
Περιοχή
T.K.  
Πόλη  
Τηλέφωνο    
Κινητό Τηλέφωνο  
Δίπλωμα Οδήγησης
Ημ. Γέννησης
Οικ. Κατάσταση Παιδιά
Φύλο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Από
Έως
Θέσεις απασχόλησης
Μελλοντικές Θέσεις
Είδος απασχόλησης
Ενδιαφέρομαι για την θέση
 • HR Recruiter
 • Στέλεχος Λογιστηρίου
 • Front-end web developer
 • Product Marketeer
 • Μισθοδοσία
 • Οικονομικός Αναλυτής
 • Εξωτερικός Τεχνικός
 • Χειριστής Clark
 • Αποθηκάριος
 • Οδηγός
 • Εργοδηγός
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ψηφιακής Τεχνολογίας (για τη Θεσσαλονίκη)
Σειρά προτίμησης (Αν επιλέξετε πάνω από μία θέση, παρακαλώ δηλώστε τη σειρά προτίμησης των θέσεων)
* Μπορείτε να επιλέξετε πάνω απο μία θέσεις
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Απόφοιτος Λυκείου
Χώρα Τύπος Σχολείου
Βαθμός

Χρονολογία Φοίτησης
Από Έως
Τριτοβάθμια (AEI,TEI,Κολέγιο,ΙΕΚ)
Χώρα
Τελικός Βαθμός
Χρονολογία φοιτήσεως
Από
Έως
Προσθήκη Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Τεχνικές Γνώσεις Η/Υ
*Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές κατηγορίες
ACCOUNTING SOFTWARECERTIFICATES


DATABASE SYSTEMS


HARDWARE
OPERATING SYSTEMSOFFICE SUITES

GRAPHIC DESIGN


ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


Ξένες Γλώσσες
Προσθήκη γλώσσας
Επιπλέον Γνώσεις
* Σημειώστε με σαφήνεια επιπλέον γνώσεις που έχετε και πιστεύετε πως θα φανούν χρήσιμες στην Πλαισιο Computers.
Επισύναψη Video
* Επισύναψε εδώ το σύνδεσμο του video, για το Talent Acceleration Program.
Εργασιακή Εμπειρία
Επωνυμία επιχείρησης
Περίοδος Απασχόλησης
Από
Έως
Αντικείμενο προϋπηρεσίας
Προσθήκη εργοδότη
Άλλες Πληροφορίες
Πώς μάθατε για αυτη τη θέση εργασίας;