ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο  
Όνομα  
Οδός  
Αριθμός  
Περιοχή
T.K.  
Πόλη  
Τηλέφωνο    
Κινητό Τηλέφωνο  
Δίπλωμα Οδήγησης
Ημ. Γέννησης
Οικ. Κατάσταση Παιδιά
Φύλο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Από
Έως
Θέσεις απασχόλησης
Θέσεις απασχόλησης
Είδος απασχόλησης
Ενδιαφέρομαι για την θέση
 • Visual Merchandiser
 • Account Manager
 • Πωλητές / Πωλήτριες Καταστήματος (για τα Χανιά)
 • Call Center Ambassadors
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τηλεφωνίας (για την Αττική)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (για την Αττική)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ψηφιακής Τεχνολογίας (για την Αττική)
 • Sales Ambassador
 • Ταμίες (για την Αττική)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τεχνολογίας (για την Θεσσαλονίκη)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τηλεφωνίας (για τη Θεσσαλονίκη)
 • Ταμίες (για την Θεσσαλονίκη)
 • Τεχνικοί Η/Υ για τα καταστήματα Θεσσαλονίκης
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τεχνολογίας (για την Πάτρα)
 • Πωλητές/ Πωλήτριες Τεχνολογίας (για την Λάρισα)
 • Πωλητές/ Πωλήτριες Τεχνολογίας (για τo Ηράκλειο Κρήτης)
Σειρά προτίμησης (Αν επιλέξετε πάνω από μία θέση, παρακαλώ δηλώστε τη σειρά προτίμησης των θέσεων)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τηλεφωνίας (για τη Θεσσαλονίκη)
* Μπορείτε να επιλέξετε πάνω απο μία θέσεις
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Απόφοιτος Λυκείου
Χώρα Τύπος Σχολείου
Βαθμός

Χρονολογία Φοίτησης
Από Έως
Τριτοβάθμια (AEI,TEI,Κολέγιο,ΙΕΚ)
Χώρα
Τελικός Βαθμός
Χρονολογία φοιτήσεως
Από
Έως
Προσθήκη Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Τεχνικές Γνώσεις Η/Υ
*Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές κατηγορίες
ACCOUNTING SOFTWARECERTIFICATES


DATABASE SYSTEMS


HARDWARE
OPERATING SYSTEMSOFFICE SUITES

GRAPHIC DESIGN


ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


Ξένες Γλώσσες
Προσθήκη γλώσσας
Επιπλέον Γνώσεις
* Σημειώστε με σαφήνεια επιπλέον γνώσεις που έχετε και πιστεύετε πως θα φανούν χρήσιμες στην Πλαισιο Computers.
Επισύναψη Video
* Επισύναψε εδώ το σύνδεσμο του video, για το Talent Acceleration Program.
Εργασιακή Εμπειρία
Επωνυμία επιχείρησης
Περίοδος Απασχόλησης
Από
Έως
Αντικείμενο προϋπηρεσίας
Προσθήκη εργοδότη
Άλλες Πληροφορίες
Πώς μάθατε για αυτη τη θέση εργασίας;