ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο  
Όνομα  
Οδός  
Αριθμός  
Περιοχή
T.K.  
Πόλη  
Τηλέφωνο    
Κινητό Τηλέφωνο  
Δίπλωμα Οδήγησης
Ημ. Γέννησης
Οικ. Κατάσταση Παιδιά
Φύλο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Από
Έως
Θέσεις απασχόλησης
Θέσεις απασχόλησης
Είδος απασχόλησης
Ενδιαφέρομαι για την θέση
 • Outbound Sales Ambassadors
 • Γραφίστας
 • Product Manager για το τμήμα Αγορών
 • Ηλεκτρολόγος Συντηρητής
 • Sales Ambassadors
 • Στέλεχος για το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών σε προϊόντα Η/Υ
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τηλεφωνίας (για την Αττική)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (για την Αττική)
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ψηφιακής Τεχνολογίας (για την Αττική)
 • Ταμίες (για την Αττική)
 • Sales Ambassadors (για την Θεσσαλονίκη)
 • Ταμίες (για την Θεσσαλονίκη)
 • Sales ambassadors (για τα Χανιά)
 • Sales Ambassadors (για την Πάτρα)
 • Πωλητές/ Πωλήτριες Τεχνολογίας (για τo Ηράκλειο Κρήτης)
 • Visual Merchandiser
Σειρά προτίμησης (Αν επιλέξετε πάνω από μία θέση, παρακαλώ δηλώστε τη σειρά προτίμησης των θέσεων)
 • Sales ambassadors (για τα Χανιά)
* Μπορείτε να επιλέξετε πάνω απο μία θέσεις
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Απόφοιτος Λυκείου
Χώρα Τύπος Σχολείου
Βαθμός

Χρονολογία Φοίτησης
Από Έως
Τριτοβάθμια (AEI,TEI,Κολέγιο,ΙΕΚ)
Χώρα
Τελικός Βαθμός
Χρονολογία φοιτήσεως
Από
Έως
Προσθήκη Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Τεχνικές Γνώσεις Η/Υ
*Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές κατηγορίες
ACCOUNTING SOFTWARECERTIFICATES


DATABASE SYSTEMS


HARDWARE
OPERATING SYSTEMSOFFICE SUITES

GRAPHIC DESIGN


ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


Ξένες Γλώσσες
Προσθήκη γλώσσας
Επιπλέον Γνώσεις
* Σημειώστε με σαφήνεια επιπλέον γνώσεις που έχετε και πιστεύετε πως θα φανούν χρήσιμες στην Πλαισιο Computers.
Επισύναψη Video
* Επισύναψε εδώ το σύνδεσμο του video, για το Talent Acceleration Program.
Εργασιακή Εμπειρία
Επωνυμία επιχείρησης
Περίοδος Απασχόλησης
Από
Έως
Αντικείμενο προϋπηρεσίας
Προσθήκη εργοδότη
Άλλες Πληροφορίες
Πώς μάθατε για αυτη τη θέση εργασίας;
Όροι

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο πρόσωπο επικοινωνίας της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers για θέματα προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@plaisio.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο Όροι Χρήσης.